Login
Home Loan

အိမ်ရာချေးငွေ

ရွှေဘဏ်အိမ်ရာချေးငွေ၏ရည်ရွယ်ချက်

အိမ်ရာချေးငွေသည် အိမ်တစ်လုံး (သို့မဟုတ်) လူနေအိမ်တစ်လုံးကို တစ်ဦးချင်းဝယ်ယူရာတွင် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသော နှစ်လတ်မှ နှစ်ရှည်ချေးငွေဖြစ်သည်။ ချေးယူသည့်ပမာဏသည် သတ်မှတ်ထားသောကာလတစ်ခုအတွက်ဖြစ်ပြီး ချေးငွေယူထားသောကာလအတွင်း ပုံသေအရစ်ကျဖြင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်သည်။ 

ဝယ်ယူနိုင်သည့်အိမ်အမျိုးအစား

ဂရန်မြေ၊ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊စည်ပင်မြေ၊အိုးအိမ်ပိုင်မြေပေါ်တွင်ဆောက်လုပ်ထားသောတိုက်ခန်းနှင့်ကွန်ဒိုအဆောက်အဦးများ 

အိမ်ရာချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်သူများ

 • ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိသည့်မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ 
 • အကယ်၍လျှောက်ထားသူလစာလုံလောက်မှုမရှိပါကဝင်ငွေရှိသောမိသားစုဝင်တစ်ဦးနှင့်အတူပူးတွဲလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ 
 • လျှောက်ထားသူနှင့်ပူးတွဲလျှောက်ထားသူတို့သည် အသက် (၂၀)နှစ်အထက် နှင့် အသက် (၆၀) နှစ်အောက်ရှိရပါမည်။ 
 • ရွှေဘဏ်အိမ်ရာချေးငွေလျှောက်ထားပါကထောက်ခံသူ()ဦးလိုအပ်ပါသည်။()ဦးမှာမိသားစုဝင်တစ် ဦးဖြစ်ရပါမည် 

ချေးငွေသတ်မှတ်ချက်များ

Table Header Table Header
လျှောက်ထားနိုင်သောပမာဏ
Total Debt Service Ratio သည်အသားတင်ဝင်ငွေ၏ ၅၀% ထက်မပိုသောပမာဏနှင့်
ချေးယူနိုင်သည့်မပမာဏ
အများဆုံး ကျပ်(၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ )

အနည်းဆုံးကျပ်(၃၀,၀၀၀,၀၀၀ )
ချေးငွေသက်တမ်း
အများဆုံး(၁၀)နှစ်
‌ရောင်းချသူအမျိုးအစား
ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအခွင့်ရရောင်းချသူ Developer ထံမှဝယ်ယူရန်၊ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သောတိုက်ခန်း/အိမ်ခန်းဝယ်ယူရန်
ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်နည်းလမ်း
လစဉ်အတိုးအရင်းပုံမှန်ပေးသွင်းရန်
ကနဦးပေးသွင်းငွေ
ဝယ်ယူသည့်ပစ္စည်းစျေးနှုန်း၏ ၂၀%
အတိုးနှုန်း
၁၀%(တစ်နှစ်လျှင်)
ပျက်ကွက်ကြေး
၁၄.၅ % (တစ်နှစ်လျှင်)
ဝန်ဆောင်ခ
၁% (ချေးငွေပမာဏပေါ်တွင်တစ်ကြိမ်သာပေးသွင်းရန်)
ချေးငွေသက်တမ်းရက်မတိုင်မီ
၂ % (ပထမ(၂)နှစ်အတွင်းပြန်လည်ပေးဆပ်သောအရင်းပမာဏပေါ်ပြန်ဆပ်ခတွင်ကောက်ခံပါမည်)
ဘဏ်ရှေ့နေ၊ဘဏ်ရာဖြတ်
ရှေ့နေနှင့်ရာဖြတ်အခကြေးငွေအားလျှောက်ထားသူမှပေးဆောင်ရ မည်
အခြားကုန်ကျငွေ
ချေးငွေလျှောက်လွှာကြေး၊အခြားတံဆိပ်ခေါင်းကုန်ကျငွေများ၊ မီးအာမခံကြေးများနှင့် ဝယ်ယူမည့်တိုက်ခန်းအတွက်ပေးဆောင်ရမည့် အစိုးရအခွန်များကိုလျှောက်ထားသူမှပေးဆောင်ရမည်
ရောင်းချသူ( Developer )သို့ငွေ
စာရင်းလွှဲပြောင်းနည်းပေးချေမှုပုံစံ

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

လျှောက်ထားသူနှင့်ထောက်ခံသူ၏အချက်အလက်များ 

()မှတ်ပုံတင်၊အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မိတ္တူ) 

()ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ(မူရင်း) 

()ရဲစခန်းထောက်ခံစာ(မူရင်း) 

()လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ()ပုံ 

လစာဝင်ငွေအထောက်အထားများ 

လခစားဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက 

()ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံစာ 

()လစာဝင်ငွေဖြတ်ပိုင်း(အနည်းဆုံး၃လစာ) 

()အသက်မွေးမှုလိုင်စင်(ဥပမာဆရာဝန်၊သင်္ဘောသားဖြစ်ပါက) 

()ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်း(အနည်းဆုံး၃လစာ) 

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက 

()လုပ်ငန်းလိုင်စင်(သို့)ကုမ္ပဏီလိုင်စင် 

()လုပ်ငန်းဓါတ်ပုံများ 

()DICA Information 

()အရှုုံးအမြတ်စာရင်း()နစ်စာ 

()အမြတ်ခွန်ပြေစာ()နှစ်စာ 

အဆောက်အဦးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ

()မြေငှားဂရန်စာချုပ်မိတ္တူ 

()ဝယ်ယူမည့်အဆောက်အဦး၏အခြားဆက်စပ်စာချုပ်များမိတ္တူ 

()မြေရှင်နှင့်ကန်ထရိုက်တာတို့နှစ်ဦးသဘောတူအခန်းပေးအခန်းယူသဘောတူစာချုပ်မိတ္တူ 

()ဝယ်ယူသည့်အဆောက်အဦးဓါတ်ပုံများ‌(ရှေ့/နောက်/ဘေး/ဝဲ/ယာ) 

()အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ် BCCမိတ္တူ 

()ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူတို့ချုပ်ဆိုသောစရံပေးစာချုပ် 

()မြေပိုင်ရှင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအရောင်းအဝယ်သဘောတူစာချုပ် 

စာရင်းပေါင်ချေးငွေရယူပုံအဆင့်ဆင့်

 • အာမခံအဖြစ်လက်ခံနိုင်သော ရက်ပေါင်း၁၂၀နှင့်အထက်သက်တမ်းဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထားသော Fixed Deposit အမျိုးအစားများ။ 
 • စာရင်းပေါင်ချေးငွေလာရောက်လျှောက်ထားချိန်တွင် Fixed Deposit ၏လက်ကျန်သက်တမ်းမှာရက် (၃၀)နှင့်အထက်ရှိရမည်။ 
 • Fixed Deposit တွင်ပါဝင်သူအရေအတွက်အတိအကျအတိုင်းစာရင်းပေါင်ချေးငွေအားလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ 
 • အာမခံအဖြစ်ထားရှိမည့် Fixed Deposit သည်အရင်းငွေအားအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်း (Auto Renewal mode)ကိုရွေးချယ်ထားသည့် Fixed Deposit ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည် 

အဆင့်

စာရင်းပေါင်ချေးငွေလျှောက်ထားရန် နီးစပ်ရာ ရွှေဘဏ်၏ဘဏ်ခွဲများသို့ ဆက်သွယ်ပါ။ 

အဆင့်

စာရင်းပေါင်ချေးငွေလျှောက်လွှာအား နီးစပ်ရာဘဏ်ခွဲများတွင် ရယူပါ။

အဆင့်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားစုစည်းပြီး နီးစပ်ရာ ရွှေဘဏ် ဘဏ်ခွဲ တွင်လျှောက်ထားပါ။ 

အဆင့်

ဘဏ်မှခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ချေးငွေစာရွက်စာတမ်းများအား လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ချေးငွေကိုရယူနိုင်ပါသည်။ 

စာရင်းပေါင်ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်သူများ

 • အာမခံအဖြစ်လက်ခံနိုင်သော ရက်ပေါင်း၁၂၀နှင့်အထက်သက်တမ်းဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထားသော Fixed Deposit အမျိုးအစားများ။ 
 • စာရင်းပေါင်ချေးငွေလာရောက်လျှောက်ထားချိန်တွင် Fixed Deposit ၏လက်ကျန်သက်တမ်းမှာရက် (၃၀)နှင့်အထက်ရှိရမည်။ 
 • Fixed Deposit တွင်ပါဝင်သူအရေအတွက်အတိအကျအတိုင်းစာရင်းပေါင်ချေးငွေအားလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ 
 • အာမခံအဖြစ်ထားရှိမည့် Fixed Deposit သည်အရင်းငွေအားအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်း (Auto Renewal mode)ကိုရွေးချယ်ထားသည့် Fixed Deposit ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည် 

Let’s Start Personal Loan

More Reliable For Everyone

Let’s Start Personal Loan

More Reliable For Everyone